Home > 生活点滴 > 腾讯竟然忽悠人,QQ2010测试延期

腾讯竟然忽悠人,QQ2010测试延期

September 24th, 2009 发表评论 阅读评论

受不了了,腾讯公司说话不算话,前几天说QQ2010版本今天开始测试呢,我就一直想去瞧瞧到底怎样,我就把我的几个QQ号码都去申请了,可谁知今天人家又说因为软件还在调试,所以就延期了,哎,白关心了!

关于延迟进行QQ2010 Beta试用的公告      

 尊敬的QQ用户,原定于9月24日开始的 QQ2010 Beta版 小范围试用,由于软件还在进行调试,试用时间推迟到10月上旬,特此公告!
      感谢您对QQ软件的关注!

申请参与计划
 • 报名开始时间:2009-10-09
 • 报名结束时间:2009-10-18
 • 体验开始时间:2009-10-15
 • 体验结束时间:2009-10-22
 • 转载请以超链接注明来自  云在天边看世界
  本文永久链接  http://www.tangblog.info/2009/09/24/put-off-qq2010-beta-regester.html

  分类: 生活点滴 标签:

  1. avatar
   kangzj 2009-09-24 at 22:45 |#1

   是不是因为国庆啊?。。。
  Comment pages
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.
  /static/smilies/icon_twisted.gif /static/smilies/icon_smile.gif /static/smilies/icon_cry.gif /static/smilies/icon_question.gif /static/smilies/icon_razz.gif /static/smilies/icon_mrgreen.gif /static/smilies/icon_sad.gif /static/smilies/icon_evil.gif /static/smilies/icon_exclaim.gif /static/smilies/icon_redface.gif /static/smilies/icon_biggrin.gif /static/smilies/icon_surprised.gif /static/smilies/icon_eek.gif /static/smilies/icon_confused.gif /static/smilies/icon_cool.gif /static/smilies/icon_lol.gif /static/smilies/icon_mad.gif /static/smilies/icon_rolleyes.gif /static/smilies/icon_wink.gif /static/smilies/icon_idea.gif /static/smilies/icon_arrow.gif /static/smilies/icon_neutral.gif
  capacha 请输入验证码(不区分大小写)